Poistenie domácnosti – keď poistiť, tak jedine s rozumom

Poistenie domácnosti – keď poistiť, tak jedine s rozumom

- in O nás
2973
Komentáre vypnuté na Poistenie domácnosti – keď poistiť, tak jedine s rozumom

Z osobnej skúsenosti iste viete, že to, čo sa doma používa pravidelne, sa zvykne časom vplyvom rôznych predvídateľných a nepredvídateľných okolností znehodnotiť, pokaziť. Uvažovali ste niekedy o tom ako proti tejto neblahej eventualite lepšie zabezpečiť svoju domácnosť?

Všeobecne známym faktom je, že nadobudnutie akéhokoľvek hodnotného majetku je pre našinca doslova tortúrou. Tak prečo váhať nad jeho poistením a zbytočne ho tak vystavovať možným rizikám?

Nepozvaná návšteva vo forme zlodejov, požiar spôsobený zásahom blesku, výbuch plynu, odfúknutie strešnej krytiny silným vetrom, pád konára stromu, povodeň, pád lietadla, náraz automobilu – a to je len malý výpočet nepríjemností, ktoré vám v prípade ignorancie narobia poriadny zmätok v rodinnom rozpočte.

Majte na pamäti staré známe „Môj dom, môj hrad“

Hodnotu svojej nehnuteľnosti naozaj netreba brať na ľahkú váhu. Poisťovne si to veľmi dobre uvedomujú a snažia sa svojim budúcim klientom vychádzať maximálne v ústrety. Neponúkajú len poistenie príbytkov, ale aj toho, čo sa v nich nachádza.

Hovoríme o vybavení domácnosti v podobe tzv. hnuteľných vecí: napríklad nábytku, kobercov, elektrospotrebičov, šperkov, športových potrieb, zbierok umeleckých predmetov – inak povedané – čohokoľvek, čo tvorí súčasť bytových alebo nebytových priestorov.

Konečné rozhodnutie, čo konkrétne z toho si poistiť (resp. s čím by ste sa neradi rozlúčili a čo si ceníte najviac), zostáva čisto len vo vašej vlastnej réžii a na vašich osobných preferenciách.

Spravidla existuje tzv. základná, vcelku široká ponuka poistení pre domácnosť – napr. poistenie proti požiaru, výbuchu, vykradnutiu, vandalizmu, zadymeniu, zrúteniu lietadla, zemetraseniu a mnoho ďalších iných. Tento základ môžete podľa svojej ľubovôle kombinovať s tzv. pripoistením alebo dokonca nadštandardným poistením.

Z pripoistenia vyberáme poistenie proti skratu v elektrickom zariadení, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členom domácnosti a zvlášť dávame do pozornosti poistenie proti vytečeniu vody z automatickej práčky – čo je dosť častým javom v našich domácnostiach.

Niektoré poisťovne do nadštandardného poistenia zahŕňajú napr. poistenie proti vytečenej vode z akvária, prasknutým bytovým armatúram a nepriamemu zásahu blesku. O poslednom poistení by mohli rozprávať mnohí používatelia počítačov, kedy v dôsledku zmeny prepätia v elektrickej sieti dochádza k fatálnemu zlyhaniu pracovného nástroja.

Koľko vás bude stáť ponúkaná istota

Na uzavretie konkrétnej poistnej zmluvy vplýva navyše viacero dôležitých faktorov. Predovšetkým okrem vyššie spomenutých ponúk z balíkov poisťovní musí byť zohľadnená  taktiež vaša predstava o hodnote vašej domácnosti, región, v ktorom žijete, miestna lokalita, v ktorej bývate, plocha poisťovanej nehnuteľnosti, výška dohodnutej spoluúčasti, typ zabezpečenia domácnosti, charakter vybavenia a, samozrejme – koľko ste schopní a ochotní pravidelne platiť za pocit bezpečia.

Vždy by malo ísť o zdravý kompromis medzi tým, čo získate od poisťovne a čo stratíte pri eventuálnom poškodení (alebo rovno zničení) v dôsledku poistnej udalosti. Ani veľa, ani málo – tak akurát… Totiž pri prípadnej likvidácii poistného plnenia bude poisťovňa v rámci šetrenia skúmať nielen to, či ste reálne odhadli poistnú sumu, ale taktiež ako dostatočne bol váš majetok zabezpečený, či ste náhodou v snahe za každú cenu ušetriť neoprávnene – takpovediac „načierno“ – nesuplovali prácu odborníkov (napr. elektrikárov a podobne).

K tejto téme sa viaže jedna dôležitá pripomienka. Nehnuteľnosť možno poistiť v akejkoľvek fáze jej existencie – a to od začiatku výstavby, kolaudácie, až po samotné užívanie. To isté platí taktiež pre domácnosť. Zveľaďovanie -napr. rozširovanie zbierky obrazov – zvyšuje celkovú výšku poistnej sumy a pochopiteľne tak aj výšku samotnej poistky.

Kedy vám vašu nehnuteľnosť a domácnosť rozhodne nepoistia

Poisťovne  môžu v niektorých extrémnych prípadoch odmietnuť poistiť nehnuteľnosť spolu s domácnosťou. Z ich strany ide vcelku o pochopiteľný postoj. Ak je vaša nehnuteľnosť z pohľadu poisťovne nevhodne situovaná – napr. na samote, odľahlom mieste, mimo zastavaného územia, v záplavovej oblasti, v oblasti s častými zosuvmi pôdy a pod. – neostáva vám nič iné, iba sa so zamietavým verdiktom zmieriť.

V takýchto nepoistených domácnostiach rozhodne neodporúčame nechávať akýkoľvek cenný majetok. Nakoniec práve pre absenciu istoty sú napr. osamote stojace nehnuteľnosti vybavené čo najskromnejšie.

Moderným technológiám patrí budúcnosť aj v poisťovníctve

Výhodou modernej doby je možnosť uzatvoriť poistenie online. Stačí vyplniť požadované údaje do pripravených kolónok, poisťovňa vám následne pošle poštou vytlačenú zmluvu. Vy ju podpíšete a pošlete obratom naspäť. Spôsob úhrady poistky si dohodnete a zakomponujete do poistnej zmluvy.

Naša dobrá rada na záver znie: Pred podpisom poistnej zmluvy preberte podrobnosti s poisťovacím poradcom, ktorý má dostatočné skúsenosti s poistením domácnosti.

About the author

You may also like

Bezplatná registrácia firmy a vytvorenie firemného profilu na sieti

V dnešnom digitálnom svete je pre úspešnosť podnikania