Poistenie domácnosti – keď poistiť, tak jedine s rozumom

Poistenie domácnosti – keď poistiť, tak jedine s rozumom

- in O nás
658
Komentáre vypnuté na Poistenie domácnosti – keď poistiť, tak jedine s rozumom

Z osobnej skúsenosti iste viete, že to, čo sa doma používa pravidelne, sa zvykne časom vplyvom rôznych predvídateľných a nepredvídateľných okolností znehodnotiť, pokaziť. Uvažovali ste niekedy o tom ako proti tejto neblahej eventualite lepšie zabezpečiť svoju domácnosť?

Všeobecne známym faktom je, že nadobudnutie akéhokoľvek hodnotného majetku je pre našinca doslova tortúrou. Tak prečo váhať nad jeho poistením a zbytočne ho tak vystavovať možným rizikám?

Nepozvaná návšteva vo forme zlodejov, požiar spôsobený zásahom blesku, výbuch plynu, odfúknutie strešnej krytiny silným vetrom, pád konára stromu, povodeň, pád lietadla, náraz automobilu – a to je len malý výpočet nepríjemností, ktoré vám v prípade ignorancie narobia poriadny zmätok v rodinnom rozpočte.

Majte na pamäti staré známe „Môj dom, môj hrad“

Hodnotu svojej nehnuteľnosti naozaj netreba brať na ľahkú váhu. Poisťovne si to veľmi dobre uvedomujú a snažia sa svojim budúcim klientom vychádzať maximálne v ústrety. Neponúkajú len poistenie príbytkov, ale aj toho, čo sa v nich nachádza.

Hovoríme o vybavení domácnosti v podobe tzv. hnuteľných vecí: napríklad nábytku, kobercov, elektrospotrebičov, šperkov, športových potrieb, zbierok umeleckých predmetov – inak povedané – čohokoľvek, čo tvorí súčasť bytových alebo nebytových priestorov.

Konečné rozhodnutie, čo konkrétne z toho si poistiť (resp. s čím by ste sa neradi rozlúčili a čo si ceníte najviac), zostáva čisto len vo vašej vlastnej réžii a na vašich osobných preferenciách.

Spravidla existuje tzv. základná, vcelku široká ponuka poistení pre domácnosť – napr. poistenie proti požiaru, výbuchu, vykradnutiu, vandalizmu, zadymeniu, zrúteniu lietadla, zemetraseniu a mnoho ďalších iných. Tento základ môžete podľa svojej ľubovôle kombinovať s tzv. pripoistením alebo dokonca nadštandardným poistením.

Z pripoistenia vyberáme poistenie proti skratu v elektrickom zariadení, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členom domácnosti a zvlášť dávame do pozornosti poistenie proti vytečeniu vody z automatickej práčky – čo je dosť častým javom v našich domácnostiach.

Niektoré poisťovne do nadštandardného poistenia zahŕňajú napr. poistenie proti vytečenej vode z akvária, prasknutým bytovým armatúram a nepriamemu zásahu blesku. O poslednom poistení by mohli rozprávať mnohí používatelia počítačov, kedy v dôsledku zmeny prepätia v elektrickej sieti dochádza k fatálnemu zlyhaniu pracovného nástroja.

Koľko vás bude stáť ponúkaná istota

Na uzavretie konkrétnej poistnej zmluvy vplýva navyše viacero dôležitých faktorov. Predovšetkým okrem vyššie spomenutých ponúk z balíkov poisťovní musí byť zohľadnená  taktiež vaša predstava o hodnote vašej domácnosti, región, v ktorom žijete, miestna lokalita, v ktorej bývate, plocha poisťovanej nehnuteľnosti, výška dohodnutej spoluúčasti, typ zabezpečenia domácnosti, charakter vybavenia a, samozrejme – koľko ste schopní a ochotní pravidelne platiť za pocit bezpečia.

Vždy by malo ísť o zdravý kompromis medzi tým, čo získate od poisťovne a čo stratíte pri eventuálnom poškodení (alebo rovno zničení) v dôsledku poistnej udalosti. Ani veľa, ani málo – tak akurát… Totiž pri prípadnej likvidácii poistného plnenia bude poisťovňa v rámci šetrenia skúmať nielen to, či ste reálne odhadli poistnú sumu, ale taktiež ako dostatočne bol váš majetok zabezpečený, či ste náhodou v snahe za každú cenu ušetriť neoprávnene – takpovediac „načierno“ – nesuplovali prácu odborníkov (napr. elektrikárov a podobne).

K tejto téme sa viaže jedna dôležitá pripomienka. Nehnuteľnosť možno poistiť v akejkoľvek fáze jej existencie – a to od začiatku výstavby, kolaudácie, až po samotné užívanie. To isté platí taktiež pre domácnosť. Zveľaďovanie -napr. rozširovanie zbierky obrazov – zvyšuje celkovú výšku poistnej sumy a pochopiteľne tak aj výšku samotnej poistky.

Kedy vám vašu nehnuteľnosť a domácnosť rozhodne nepoistia

Poisťovne  môžu v niektorých extrémnych prípadoch odmietnuť poistiť nehnuteľnosť spolu s domácnosťou. Z ich strany ide vcelku o pochopiteľný postoj. Ak je vaša nehnuteľnosť z pohľadu poisťovne nevhodne situovaná – napr. na samote, odľahlom mieste, mimo zastavaného územia, v záplavovej oblasti, v oblasti s častými zosuvmi pôdy a pod. – neostáva vám nič iné, iba sa so zamietavým verdiktom zmieriť.

V takýchto nepoistených domácnostiach rozhodne neodporúčame nechávať akýkoľvek cenný majetok. Nakoniec práve pre absenciu istoty sú napr. osamote stojace nehnuteľnosti vybavené čo najskromnejšie.

Moderným technológiám patrí budúcnosť aj v poisťovníctve

Výhodou modernej doby je možnosť uzatvoriť poistenie online. Stačí vyplniť požadované údaje do pripravených kolónok, poisťovňa vám následne pošle poštou vytlačenú zmluvu. Vy ju podpíšete a pošlete obratom naspäť. Spôsob úhrady poistky si dohodnete a zakomponujete do poistnej zmluvy.

Naša dobrá rada na záver znie: Pred podpisom poistnej zmluvy preberte podrobnosti s poisťovacím poradcom, ktorý má dostatočné skúsenosti s poistením domácnosti.

About the author

You may also like

Nastal čas na výmenu starých okien za nové? Pred kúpou sa nechajte inšpirovať našimi radami!

Vedeli ste, že moderné plastové okná umožňujú ušetriť