Havárii sa možno nevyhnete, zbytočným výdavkom áno